HOA ĐẸP TRÀ THƠM

 TRÀ CÚC VÀNG  TRÀ CÚC VÀNG
 TRÀ GẠO XANH GẠO LỨC  TRÀ GẠO XANH GẠO LỨC
 TRÀ HOA CHI BẢN  TRÀ HOA CHI BẢN
 TRÀ HOA CÚC BÁCH NHẬT  TRÀ HOA CÚC BÁCH NHẬT
 TRÀ HOA ĐẬU BIẾC  TRÀ HOA ĐẬU BIẾC
 TRÀ HOA HỒNG  TRÀ HOA HỒNG
 TRÀ HOA LÀI  TRÀ HOA LÀI

TRÀ HOA LÀI

75,000₫

 TRÀ Ô LONG  TRÀ Ô LONG

TRÀ Ô LONG

85,000₫

 TRÀ XANH HOA NHÀI  TRÀ XANH HOA NHÀI